ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "โลกร้อน" ขึ้น 1.2 องศาฯ มนุษย์จะเจอ "ภัยร้าย" อะไรบ้าง?”

11 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ขอประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "โลกร้อน" ขึ้น 1.2 องศาฯ มนุษย์จะเจอ "ภัยร้าย" อะไรบ้าง?”
จากการพิจารณาของคณะกรรมการ "ยังไม่มีผลงานใดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การตัดสิน"
ขอให้ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดติดต่อขอรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกได้ที่คุณอิสรา แสงสุวรรณ โทร 087-7579944 line : uauis99
งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ