ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

2 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์+

          ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ที่มอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และใช้วัดณภาพอากาศในศูนย์บรรณสารสนเทศ