https://www.public-table.com/

pengeluaran hk

JPTOTO

JPTOTO

toto slot

มุมห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มุมห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) มุมสีเขียว

มุมห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     มุมเขียว ๆ ในห้องสมุดของเราก็มีน่ะ แวะมานั่งพักผ่อนได้แบบสบาย ๆ หรือจะมานั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลความรู้ที่หลากหลาย

เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เวลาให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์       08.30 - 16.30 น.
วันนักขัตฤกษ์และวันที่มหาวิทยาลัยประกาศหยุด
งดการเรียนการสอน ห้องสมุดงดบริการ