https://www.public-table.com/

pengeluaran hk

JPTOTO

JPTOTO

toto slot

เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567 (ผ่านระบบออนไลน์)

เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567 (ผ่านระบบออนไลน์)

26 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (26 ม.ค. 67) บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567  (ผ่านระบบออนไลน์)   โดยมีการชี้แจง แผนการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2566 แผนการปรับปรุงมาตรฐานและเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2567 ระบบบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และแผนและผลการดำเนินงานของห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว