เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ : การจัดการขยะ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ?

22 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม


วันนี้ (ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565) ศูนย์บรรณสารสนเทศ นำโดย อาจารย์จารุณี การี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 10 คน เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ : การจัดการขยะ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ?  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยร้ายของขยะและการจัดการขยะในแต่ละประเภท จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากร ดร.ชูศักดิ์ รักเสนาะ รักษาการผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองอรัญญิก ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams