ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

15 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 15 พ.ย. 2566 ทางทีมศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 9 คน ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา