โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน

6 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 นำโดย ผศ.อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 10 คน จัดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน "กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว"  ณ  อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ระหว่างศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลากับอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ภายในกิจกรรม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ มีการศึกษาเส้นทางธรรมชาติบนเทือกเขาสันกาลาคีรี และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน